بخش مرمت و نگاهدارى آثار باستانى شركت پرآسمون به ايجاد تاسيسات با زبان فارسى با هدف ارائه اطلاعات علمى به دانش پژوهان و علاقمندان به اين رشته نموده است.
شما مى توانيد از طريق اين سايت به آخرين مقالات و تكنيكها و روشهاى جديد و نيز آخرين اخبار مرتبط با دانش مرمت و نگاهدارى آثار باستانى دسترسى يابيد.
 

مقالات و تحقيقات | پايان نامه ها | تكنيكهاى جديد | اخبار و تازها | تماس با ما