سرى مقالات چسب و رزين
خواص فيزيكى و شيميائى، كاربرد و طريقه استفاده در حفظ و احيا آثار تاريخى
چسب آكريليك محلول در آب •
چسب ٣٧٥ Heat Seal
تركيب خشك ٣٧٥ Heat Seal
چسب فيلم ٣٧٥ Heat Seal
آستري شفاف با واكس چسب٤٤٣-٩٥
چسب واكس ٩٥-٤٤٣
پودر جوش پلى آميد پارچه •
رزين آكريليك P٥٥٠-٤٠ درصد
رزين آكريليك ٧٤٢
رزين آكريليك ٦٧٥/٥٥٠ براق
رزين آكريليك ٦٧٥/٥٥٠ مات
لغاب اكريليكى
رزين آكريليك پارالوئيد بى ٧٢
رزين آكريليك پارالوئيد بى ٦٧، رزين آكريليك پارالوئيد بى ٤٨
مويليت ٢٠ مديوم
مويليت ٦٠،٥٠،٣٠
مويول ٨٣-٣
لاروپال
پلاكستول
تيلوز
كلوسول
زين شوفو
واكس، رزين و پوششهاى طبيعى
حلالها
متاتين
عمل كننده هاى سطحى
فيلم غير بافته لاسكو
ورقه هاى مانع Gore-Tex
آسترگيرى نقاشى با مواد چسبنده آكريليكى•
شما نيز مى توانيد با ارسال مقالات و تحقيقات خود ما را در ارائه اطلاعات فنى به دانش پژوهان و مشتافان اين رشته يارى نمائيد. info@parsmoon.com
 
براى مشاهده فايلهاى PDF به برنامه Adobe Acrobat Reader نياز داريد كه مى توانيد بطور رايگان آنرا از سايت www.adobe.com/acrobat دريافت نمائيد.
 
 
 

مقالات و تحقيقات | پايان نامه ها | تكنيكهاى جديد | اخبار و تازها | تماس با ما